Programme

6.09

7.09

8.09


10.00-11.00
prof. Piotr Siciński

10.00-10.45
dr Marcin Nowotny

11.00-11.30
Registration

11.00-11.30
Coffee break

10.45-11.00
Coffee break

11.30-12.30
prof. Janusz Bujnicki

11.30-12.30
dr Anna Muszewska

11.00-11.45
dr hab. Jacek Miękisz

11.45-12.30
prof. Maciej Haman

13.00-14.30
Lunch

13.00-14.30
Lunch

13.00-14.30
Lunch

14.30-15.30
prof. Andrzej Jerzmanowski

14.30-15.30
prof. Jacek Błażewicz


15.30-16.00
Coffee break

15.30-16.00
Poster session and coffee break


16.00-16.45
prof. Piotr Zielenkiewicz

Trip


16.45-17.30
dr hab. Jacek Jaworski

Trip


17.30-18.15
dr Dorota Włoga

Trip


18.15-??
Dinner: campfire

18.15-??
19.00
Dinner